Trening umysłu i Adaptacja Społeczna

– zajęcia dla 4-latków i 5-latków

Dzieci, które uczęszczają na zajęcia Treningu Umysłu mają lepszą pamięć, łatwiej się koncentrują i dłużej są w stanie utrzymać skupioną uwagę. Szybciej, sprawniej przyswajają wiedzę i trwale ją przechowują. Wiedzą jak się uczyć, dlatego chętniej to robią i odnoszą sukcesy. Są pewniejsze siebie, częściej podejmują nowe wyzwania. Pozbywają się lęków, są chętne do współpracy i bardziej otwarte.

Elementy wchodzące w skład Treningu Umysłu:

 • stymulowanie i rozwijanie konkretnych umysłowych umiejętności Dzieci,
 • ćwiczenia poprawiające zdolność uczenia się, pisania, czytania, liczenia, myślenia analitycznego, myślenia poprzez analogie,
 • Trening Twórczego Myślenia - rozbudowywanie wyobraźni i twórczej postawy
 • ćwiczenia psychoruchowe (oparte na teorii Dennisona), pomagające w integracji obu półkul mózgowych oraz uaktywniające konkretne obszary mózgu, umożliwiając w ten sposób powstawanie nowych sieci neuronowych,
 • wzmacnianie mechanizmów uwagowych – praca nad: czujnością, selektywnością, przeszukiwaniem oraz kontrolą czynności równoczesnych,
 • doskonalenie pamięci na każdym etapie tego procesu: zapamiętywania, przechowywania oraz odtwarzania,
 • poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • tworzenie pojęć,
 • wykonywanie operacji umysłowych na pojęciach konkretnych i abstrakcyjnych
 • mnemotechniki, czyli sposoby łatwego zapamiętywania,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych.

 

Dzieci uczęszczające z zajęcia Adaptacji Społecznej stają się śmielsze i bardziej otwarte na sytuacje związane z innymi ludźmi. Potrafią ładnie się zaprezentować i wypowiedzieć. Zdobywają tzw. kompetencje społeczne, dzięki którym lepiej poradzą sobie w sytuacjach, w których znajdą się po raz pierwszy. Lepiej radzą sobie z własnymi emocjami oraz potrafią budować trwałe i wartościowe relacje z rówieśnikami.

Elementy wchodzące w skład warsztatów Adaptacji Społecznej:

 • praktyczne przygotowanie Dzieci do świadomego uczestnictwa i odnajdywania się w sytuacjach społecznych (w kontakcie zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi),
 • każde Dziecko odgrywa wiele ról w kontekście jednej sytuacji, dzięki czemu uczy się patrzenia na nią z różnych perspektyw, doświadcza i uczy się empatii,
 • nauka autoprezentacji i wystąpień przed gronem słuchaczy (niezwykle ważne w kontekście procedur rekrutacyjnych w trakcie dalszej edukacji),
 • rozwijanie osobowości Dziecka, wzmacnianie pewności siebie, świadomości własnych mocnych stron, rozwijanie potencjału rozwojowego,
 • nauka ładnego mówienia: ćwiczymy oddech, płynność i jasność wypowiedzi, wplatamy energetyzujące ćwiczenia logopedyczne,
 • rozwijamy inteligencję emocjonalną dzieci.

PAŹDZIERNIK 2011 -  (Chłopickiego)

Grupa starsza - środa, godz.14:00

5 października Adaptacja Społeczna „Pomaganie jest przyjemne”

· ćwiczenia rozwijające empatyczne myślenie,

· przedstawienie tematu pomagania za pomocą gry/zabawy,

· zabawa integrująca grupę.

12 października Trening Umysłu „W świecie figur”

· rozwijamy percepcję i pamięć wzrokową,

· wzmacniamy koncentrację,

· ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową.

19 października Adaptacja Społeczna „Włącz wyobraźnię

· stymulujemy wyobraźnię,

· elementy integracji sensorycznej,

· wykonujemy ćwiczenia relaksujące i energetyzujące.

26 października Adaptacja społeczna „Współpracujmy!”

· uświadomienie wartości współpracowania,

· uczymy się budowania relacji w grupie

Grupa młodsza - środa, godz.14:30

5 października Adaptacja Społeczna „Pomaganie jest przyjemne”

· ćwiczenia rozwijające empatyczne myślenie,

· przedstawienie tematu pomagania za pomocą gry/zabawy,

· zabawa integrująca grupę.

12 października Trening Umysłu „W świecie figur”

· rozwijamy percepcję i pamięć wzrokową,

· wzmacniamy koncentrację,

· ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową.

19 października Adaptacja Społeczna „Włącz wyobraźnię

· stymulujemy wyobraźnię,

· elementy integracji sensorycznej,

· wykonujemy ćwiczenia relaksujące i energetyzujące.

26 października Adaptacja społeczna „Współpracujmy!”

· uświadomienie wartości współpracowania,

· uczymy się budowania relacji w grupie.

PAŹDZIERNIK 2011 -  (Pokrzywnicka)

Grupa młodsza - środa, godz.15:15

5. października Psychorozwijanki „Ja sam-a!”

· Wzmacniamy dążenie do samodzielności,

· trenujemy koordynację wzrokowo-ruchową,

· podnosimy poczucie własnej wartości.

12. października Psychorozwijanki „Z biedroneczkami

· pobudzamy wyobraźnię,

· trenujemy koncentrację,

· ćwiczymy koordynację ruchową.

19. października Psychorozwijanki „Z kocykiem”

· wzmacniamy więzi w grupie

· uczymy się relaksacji.

26. października Psychorozwijanki „Z puzzlami”

· rozwijamy koordynację psychoruchową,

· ćwiczymy pamięć

· pracujemy nad cierpliwością i wytrzymałością.

 
_MG_9389.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?